Vaša pomoc a podpora

Pre naše OZ, t.j. neziskovú organizáciu je každá materiálna aj nemateriálna pomoc vítaná. Umožňuje nám skvalitňovať psíkom podmienky na život a zvyšuje naše šance umiestňovať ich do dobrých rúk.

Pomôcť môžete materiálne priamo v priestoroch útulku na Šávoľskej ceste č. 58 vo Fiľakove v čase od 9-13/00 denne, prijmeme staré handry, deky, hrnce, obojky, vodítka, krmivo, konzervy, zvyškové mäso, antiparazitné prípravky, kefy... (a všetko čo si myslíte že by zvieratkám spríjemnilo pobyt u nás).

Samozrejme radi prijmeme rôzne jednorázové dary, sponzorské príspevky, možnosti zvýhodneného a zlacneného nákupu.

Jednoduchou a veľkou pomocou čo nič nestojí je venčenie, v čase voľna privítame dobrovoľníkov - "venčiarov", ktorí majú záujem poskytnúť psíkom dostatok pohybu. Chceme týmto osloviť všetkých dobrých ľudí, ktorých úprimnú pomoc naše zvieratká tak potrebujú!

Možnosť podporiť nás finančne akoukoľvek sumou môžete na náš účet:

IBAN: SK4802000000003350001656
BIC: SUBASKBX

Účet je vedený vo VÚB Banke.

Chceme týmto osloviť všetkých dobrých ľudí, ktorých úprimnú pomoc naše zvieratká tak potrebujú!

Za pomoc i záujem všetkým úprimne v mene našich "labkáčov" ĎAKUJEME!!!